FANDOM


Centaurowie w mitologii greckiej stanowili plemię dzikich istot o końskich ciałach, lecz z ludzkim torsem i głową w miejsce szyi i głowy końskiej. Zamieszkiwać mieli góry Tesalii, Arkadii i Elidy.

Protoplastami greckich centaurów były mezopotamskie sfinksy, wyobrażane jako połączenie człowieka i lwa. Zasadniczo dzicy, nieokrzesani i niegościnni, z kilkoma wyjątkami (na przykład Chiron). Potomstwo Kentaurosa, zrodzonego ze związku Iksjona z obrazem z chmur Hery, którą zesłał mu Zeus aby zaspokoić jego żądze.

Czasem spotyka się w niektórych opracowaniach bucefocentaury będące wariantem klasycznego centaura. Zamiast konia występuje tam byk; bucefocentaur to istota z mitologii greckiej wyglądająca jak byk, który zamiast głowy ma ciało człowieka od pasa w górę.

Przebywając na dworze króla Lapitów Pejritoosa, jako jego weselni goście z powodu nadmiaru wypitego przez nich wina wszczęli bójkę. Walkę z nimi podjęli znani mityczni herosi: Herakles, Nestor i Tezeusz. Walka centaurów z Lapitami znana była pod nazwą Centauromachia.

Wizerunki centaurów można odnaleźć na metopach Partenonu, w Tezejonie oraz w malarstwie ściennym w Pompejach.

Słynni Centaurzy [[[Centaur|edytuj]]]Edytuj