FANDOM


Bogowie olimpijscy – bogowie zamieszkujący górę Olimp w mitologii greckiej.

Sprawowali wszelką władzę nad ludźmi i decydowali o ich istnieniu, życiu lub śmierci. Pili boski nektar i jedli ambrozję, która dawała im nieśmiertelność. Było ich dwunastu.

Do bogów olimpijskich należeli: Afrodyta, Apollo, Ares, Artemida, Atena, Demeter, Dionizos, Hefajstos, Hera, Hermes, Posejdon, Zeus oraz Hades[1][[[Wikipedia:Weryfikowalność|potrzebne źródło]]] i Hestia[2][[[Wikipedia:Weryfikowalność|potrzebne źródło]]].

Dynastię bogów zapoczątkowali: Uranos (niebo) i Gaja (ziemia), która narodziła się z Chaosu i sama z siebie urodziła Uranosa w śnie. Ich potomstwem byli: tytani i tytanidy, hekatonchejrowie i cyklopowie.

Kronos poślubił Reę, następnie okaleczył i pozbawił swojego ojca władzy. Uranos przepowiedział wtedy Kronosowi, że jedno z jego dzieci pozbawi go tronu. Kronos bojąc się utraty władzy każde nowo narodzone dziecko połykał. Połknął: Hestię, Demeter, Herę, Hadesa i Posejdona. Rea pozbawiona wszystkich dzieci postanowiła, że nie dopuści żeby szósty potomek został połknięty. Jako szósty urodził się Zeus. Rea zamiast niego podała Kronosowi kamień zawinięty w pieluszkę, a Zeusa ukryła na Krecie. Kiedy Zeus osiągnął wiek dojrzały za poradą Metydy (Metis) podał Kronosowi środek wymiotny, który spowodował, że musiał on zwymiotować połknięte dzieci. Przywrócone życiu rodzeństwo pod wodzą Zeusa wypowiedziało wojnę Kronosowi. Wojna trwała 10 lat, w walce z Kronosem Zeusa wsparli ci, których Kronos strącił do Tartaru, czyli cyklopi i hekatonchejrowie. Dzięki temu wsparciu Zeus odniósł zwycięstwo i zajął miejsce w Niebie, a za swoją siedzibę wybrał Olimp. Kronos wraz z innymi tytanami został zamknięty w Tartarze.

Zamknięcie tytanów w Tartarze spowodowało gniew Gai, która podburzyła gigantów do walki z mieszkańcami Olimpu. Wojna ta została nazwana Gigantomachią.